พิมพ์


กระทรวงมหาดไทย
(Ministry of Interior)
 

 
กองบังคับการตำรวจน้ำ
(Marine Police Division)
     ทำหน้าที่ในการป้องกันเเละปราบปรามผู้กระทำผิดที่เกี่ยวกับกับศุลกากรการประมง คนเข้าเมือง การเดินเรือในน่านน้ำ รวมถึงการรักษาทรัพยากรเเละผลประโยชน์ชาติทางทะเล