พิมพ์


กระทรวงกลาโหม
(Ministry of Defence)
 

 
กองทัพเรือ
(Royal Thai Navy)
    ทำหน้าที่รักษาเเละคุ้มครองผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรในทะเล ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายเเละข้อตกลงภายในประเทศเเละระหว่างประเทศ