.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชมพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551

(ควบคุมบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งธรรมชาติ)


ฉบับเต็ม คลิกที่นี่


    พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทะเล คือ

    มาตรา 24 ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องไม่กระทำการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว หรือนักท่องเที่ยวbottom

top

Latest News

Popular


bottom