.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ชนิดปลาที่ถูกคุกคาม

 

จำแนกตามเกณฑ์การประเมินสถานภาพสัตว์ป่า ดังนี้

        กลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered ; CR) ได้แก่ ปลาฉนากจะงอยแคบ ปลาฉนากฟันเล็ก ปลาฉนากเขียว ปลาโรนิน
        กลุ่มใกล้สูญพันธุ์ (endangered ; EN) ได้แก่ ปลาฉลามเสือ ปลานกขุนทองหัวโหนก ปลาโรนัน
        กลุ่มมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable ; VU) ได้แก่ ปลาริวกิว ปลาฉลามทราย ปลาฉลามขี้เซา 

 

  ข้อมูลชนิดพันธุ์
สถานภาพ

ชื่อ ปลาฉนากจะงอยแคบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anozypristis cuspidata
ถิ่นที่อยู่อาศัย Central West Indo-Pacific
บริเวณที่พบ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง ภูเก็ต พังงา
CR
  ชื่อ ปลาฉนากจะงอยปากกว้าง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pristis microdon
ถิ่นที่อยู่อาศัย Indo-Pacific
บริเวณที่พบ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง ภูเก็ต พังงา
CR


bottom

top

Latest News

Popular


bottom