.

เมนูหลัก

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

เขตสงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve)

            เขตสงวนชีวมณฑล (biosphere reserve) คือ พื้นที่ระบบนิเวศบนบก และ/หรือชายฝั่งทะเล ที่ได้รับการประกาศจากโครงการมนุษย์และชีวมณฑลขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO Man and the Biosphere - MAB) ประกอบไปด้วยพื้นที่แกนกลาง พื้นที่กันชน และพื้นที่รอบนอก ประเทศไทยมีเขตสงวนชีวมณฑลแห่งเดียวคือ เขตสงวนชีวมณฑลระนอง

เขตสงวนชีวมณฑลระนอง (Ranong Biosphere Reserve)

            ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเล ด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย ติดกับทะเลอันดามัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหงาว และบางส่วนของตำบลปากน้ำ ตำบลบางริ้น และตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง สภาพพื้นที่เป็นป่าชายเลนที่ยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 303.09 ตร.กม. หรือ 189,431 ไร่ ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่เขตสงวนชีวมณฑลจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ วัฒนธรรมสหประชาชาติ (UNESCO) ร่วมกับรัฐบาลไทย เมื่อปี พ.ศ. 2540ที่มาข้อมูล: สำนัก งานจังหวัดระนอง. แหล่งชีวมณฑลมรดกโลกทางทะเล. http://www.ranong.go.th/mangrove_forest.htm
bottom

top

Latest News

Popular


bottom