.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


สถิติการท่องเที่ยวปี 2550-2552

 

ประเทศไทยมีจังหวัดที่มีอาณาเขตติดชายฝั่งทะเลในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ทั้งสิ้น 23 จังหวัด มีจำนวนนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือนเฉลี่ยปีละ 40 ล้านคน(รวมกรุงเทพฯ) คืดเป็นร้อยละ 49 ของนักท่องเที่ยวรวมทั้งประเทศ สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยปีละ 274,491 ล้านบาท (ปี 2550 - 2552) โดยคิดเป็นร้อยละ 54.53 ของรายได้จากการท่องเที่ยวรวมทั้งประเทศ จากตัวเลขดังกล่าวแสดงถึงความสำคัญของจังหวัดชายฝั่งทะเลในด้านเศรษฐกิจทางท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างมากในปัจจุบัน

 

ดาวน์โหลด ตารางจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการท่องเที่ยว

จังหวัดชายฝั่งทะเล ปี 2550 - 2552

 

altสรุปข้อมูลการท่องเที่ยวรายจังหวัด ปี 2550

ภาคกลาง      
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
       
ภาคตะวันออก      

ตราด

จันทบุรี

ระยอง

ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี    
       
ภาคใต้      
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
ระนอง
สุราษฎร์ธานี
พังงา ภูเก็ต
กระบี่ ตรัง พัทลุง สตูล
สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

 

 


ตารางที่ 2 : จำนวนท่าเรือท่องเที่ยวทั่วไป

 


ที่มาhttp://www.md.go.th/statistic/service_statistic.php
bottom

top

Latest News

Popular


bottom