.

Hot Issue

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

Visitor


วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 - 17.00 น. รายการ วาระปฏิรูป... วาระประเทศไทย นำเสนอประเด็น "การจัดการขยะบริเวณชายฝั่งและเกาะ"  (ตอนจบ) 

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 - 17.00 น. รายการ วาระปฏิรูป... วาระประเทศไทย นำเสนอประเด็น "การจัดการขยะบริเวณชายฝั่งและเกาะ"  (ตอนที่ 1) 

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 - 17.00 น. รายการ วาระปฏิรูป... วาระประเทศไทย นำเสนอประเด็น "การปฏิรูปการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง"

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 - 17.00 น. รายการ วาระปฏิรูป... วาระประเทศไทย นำเสนอประเด็น "ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนปฏิรูปนโยบายแห่งชาติทางทะเล

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 16.30 - 17.00 น. รายการ วาระปฏิรูป... วาระประเทศไทย นำเสนอประเด็น "นโยบายแห่งชาติทางทะเลbottom

top

Latest News

Popular


bottom