.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 22.00 - 23.00 น. รายการ เดินหน้าประชารัฐ เสนอในประเด็น “ทะเล… มีการแบ่งเขตและใช้ประโยชน์อย่างไร?”   โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. เผดิมศักดิ์  จารยะพันธุ์  ประธาน

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.00 – 23.00 น. รายการ เดินหน้าประชารัฐ นำเสนอประเด็น “จาก IUU สู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน”  โดยมีศาสตราจารย์ ดร. เผดิมศักดิ์bottom

top

Latest News

Popular


bottom