.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม
กระทรวงอุตสาหกรรม
(Ministry of Industry)
 

 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(Department of Industrial Works)
    บริหาร จัดการ การกำกับดูเเลธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงวัตถุอันตรายด้านการผลิต สิ่งเเวดล้อม ความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเเละดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง กฎระบียบระหว่างประเทศ ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลเเละองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งเเวดล้อม ความปลอดภัย เเละให้บริการจดทะเบียนเครื่องจักร

bottom

top

Latest News

Popular


bottom