.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 - 17.00 น. รายการ วาระปฏิรูป... วาระประเทศไทย นำเสนอประเด็น "การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทางทะเล"  (ตอน 1) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. เผดิมศักดิ์  จารยะพันธ์ุ  ประธานคณะทำงานด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปและการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  ร่วมสนทนาในรายการ  ดำเนินรายการโดย คุณนิสลา  คุ้มพงศ์  

ฟังรายการย้อนหลัง

http://www.radioparliament.net/parliament/uploads/video/video_3351696776.mp3

 

 


ติดตามรายการ "วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย" ทุกวันอังคาร และวันพุธ เวลา 16.30 -17.00 นาฬิกา ทางวิทยุรัฐสภา
แหล่งข้อมูล http://www.radioparliament.net/parliament/viewVideo.php?vId=6622#.W8gj_HszYdUbottom

top

Latest News

Popular


bottom