.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

มรดก อาเซียน ( ASEAN HERRITAGE PARKS)

          ASEAN ได้รับรองปริญญาอาเซียนว่าด้วยอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Declaration on Heritage Parks) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546 ในการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของ ASEAN ทีุ่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า พื้นที่คุ้มครอง 4 แห่ง ของประเทศไทย ได้รับการประกาศเป็น ASEAN Heritage Parks ดังนี้

  • อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  • อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
  • กลุ่มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์–หมู่เกาะสิมิลัน และอ่าวพังงา
  • กลุ่มป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน–กุยบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี

     โดยพื้นที่คุ้มครองที่จัดอยู่ในทะเลและชายฝั่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งอาเซียน ได้แก่

 

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

          อุทยาน แห่งชาติตะรุเตาตั้งอยู่ในหมู่ที่ 7  ตำบลเกาะสาหร่าย  อำเภอเมืองสตูล  บริเวณช่องแคบมะละกาในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย   ระยะห่างจากตัวจังหวัด  ประมาณ  40  กิโลเมตร  และห่างจากเกาะลังกาวีของประเทศมาเลเซีย  ประมาณ  5  กิโลเมตร  อุทยานแห่งชาติตะรุเตามีพื้นที่ทั้งหมด  1,490  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  931,250.00 ไร่  แบ่งเป็นพื้นที่ทะเล  763,625.00 ไร่  และพื้นที่บกและป่าไม้  167,625.00  ไร่  ประกอบด้วยหมู่เกาะสำคัญ  2   หมู่เกาะ ได้แก่  หมู่เกาะตะรุเตา กับ หมู่เกาะอาดัง – ราวี  มีเกาะใหญ่น้อยจำนวน 51 เกาะ  กระจายกันอยู่ในทะเลอันดามัน


 

 

          อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่  8  เมื่อวันที่ 20 เมษายน  2517 ถือเป็นอุทยานทางทะเลแห่งแรกและใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  ต่อมาในปี พ.ศ.2546 อาเซียนได้ประกาศให้ อุทยานแห่งชาติตะรุเตาเป็นหนึ่งใน “มรดกแห่งอาเซียน” ( ASEAN  Heritage  Parks)

ที่มา :  http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1013


กลุ่มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์-หมู่เกาะสิมิลัน และอ่าวพังงา

          อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน ตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 8 องศา 28ลิปดาถึง 9 องศา 15 ลิปดาเหนือ ตัดกับลองติจูดที่ 97 องศา ถึง 97 องศา 50 ลิปดาตะวันออก ในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อยู่ห่างจากท่าเทียบเรือทับละมุ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ประมาณ 70 กิโลเมตร และห่างจากท่าเทียบเรือหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ประมาณ 90 กิโลเมตร เกาะเมียงหรือเกาะสี่เป็นที่ตั้ง

 


   

 

          หมู่ เกาะสิมิลัน ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย ลำดับที่ 43 ในปี พ.ศ. 2525 มีขนาดพื้นที่ 128 ตารางกิโลเมตร (80,000 ไร่) และในปี 2541 ได้ผนวกพื้นที่บริเวณ “เกาะตาชัย” เพิ่มอีก 12 ตารางกิโลเมตร เข้าเป็นอุทยานแห่งชาติครอบคลุมพื้นที่เกาะและห้วงน้ำทะเลรอบเกาะที่มี ปะการังสมบูรณ์ ในท้องที่เกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา รวมเป็นเนื้อที่ประมาณ 140 ตารางกิโลเมตร (87,500 ไร่) พื้นที่เกาะซึ่งเป็นที่ดินมีประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร (16,250 ไร่)ที่มา : http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1043bottom

top

Latest News

Popular


bottom