.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ชนิดปลาที่ถูกคุกคาม

 

จำแนกตามเกณฑ์การประเมินสถานภาพสัตว์ป่า ดังนี้

กลุ่มใกล้ถูกคุกคาม (near Threatened ; NT) ได้แก่ กบทูด

กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (least Concern ; LC) ได้แก่ ปาดบ้าน อึ่งข้างดำ

 

  ข้อมูลชนิดพันธุ์
สถานภาพ

ชื่อ ปลาฉนากจะงอยแคบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anozypristis cuspidata
ถิ่นที่อยู่อาศัย Central West Indo-Pacific
บริเวณที่พบ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง ภูเก็ต พังงา
CR
  ชื่อ ปลาฉนากจะงอยปากกว้าง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pristis microdon
ถิ่นที่อยู่อาศัย Indo-Pacific
บริเวณที่พบ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง ภูเก็ต พังงา
CR


bottom

top

Latest News

Popular


bottom